TIẾNG ANH TRUNG HỌC

Khóa học này tập trung vào việc hoàn thiện toàn diện nền tảng tiếng Anh cho học viên từ 11 – 15 tuổi dựa trên lộ trình được xây dựng bám sát theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và củng cố nâng cao những kỹ năng cần thiết như: Nghe – Nói, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng Viết Luận. 

Lộ trình khoá học theo từng lớp cụ thể như sau:

KHỐI 6,7:

 • Cam kết đầu ra trình độ tương đương tối thiểu A1 đến A2 (theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu)
 • Cải thiện và xóa mất gốc
 • Nắm vững nền tảng ngữ pháp 
 • Giao tiếp, thuyết trình cơ bản
 • Tự tin học Tiếng Anh ở trường

KHỐI 7-8

 • Cam kết đầu ra đạt trình độ tương đương B1 (theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu)
 • Tự tin học tiếng Anh ở trường
 • Làm quen dần với cấu trúc đề thi tốt nghiệp THCS
 • Nắm vững kiến thức của bộ

KHỐI 8-9

 • Cam kết đầu ra cuối B1+/ B2  (theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu)
 • Nắm vững kiến thức của bộ
 • Bài thi tốt nghiệp THCS từ 9 điểm trở lên

Bên cạnh đó, khoá học tiếng Anh trung học cũng gồm 3 chương trình khác nhau:

 1. Chương trình phát triển toàn diện 4 kỹ năng
 2. Chương trình luyện thi TN THCS
 3. Chương trình ngữ pháp học thuật