icon

Khoá học tiếng anh trung học

icon

Giới thiệu khoá học

Khóa học trung học
Khóa học dành cho học sinh trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9, có mong muốn phát triển khả năng tiếng Anh và chuẩn bị thi môn tiếng Anh vào lớp 10. Chương trình học tiếng Anh theo giáo trình bộ GD&ĐT, bám sát đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông trên cả nước. Với mục tiêu đầu ra giúp các em phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để thi môn tiếng Anh trong các kì thi vào lớp 10.

icon

Đặc điểm nổi bật

- Giáo viên có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm từ các trường TOP (Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại Giao,...). Đạt các chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS, TESOL, TOEIC,...)

- Cam kết:

+ Không tiến bộ, hoàn học phí

+ Nền tảng ngôn ngữ vững vàng

+ Nâng cao kiến thức thi chuyên

+ Đòn bẩy cho cấp III

+ Không ôn lan man, ôn tủ

Lộ trình đào tạo

KHỐI 6 HỆ CƠ BẢN

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Global Success 6
Casalink testbook
Ket Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 6

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề cơ bản xung quanh cuộc sống của con như về: Bản thân, ngôi nhà của em, trường em, gia đình em...
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học của lớp như viết đoạn văn về người, viết cảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trong sách giáo khoa và chương trình trên trường và tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu.
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket - A2 của CambridgecKĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau

KHỐI 6 HỆ NÂNG CAO

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Destination B1
Pronunciation In Use
Casalink Textbook
Ket Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 6

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề xung quanh cuộc sống của con như về: Bản thân,văn hóa, sở thích, giải trí, nghề nghiệp...
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học nâng cao của lớp như viết đoạn văn về người, viết cảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc, văn cảm thụ viết thư từ cơ bản đến nâng cao. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trong sách giáo khoa và mở rộng bên ngoài, tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu.
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket - A2 của Cambridge
 • Kĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau

KHỐI 7 HỆ CƠ BẢN

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Global Success 7
Casalink testbook
Ket Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 7

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề chuyên sâu như về: Bản thân, sức khỏe, cộng đồng, nghệ thuật...
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học của lớp như viết đoạn văn về người, viết cảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trong sách giáo khoa và chương trình trên trường như: các thì trong tiếng anh, các loại câu cấu trúc ngữ pháp và tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu.
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket - A2 của Cambridge
 • Kĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau
 • Tạo dựng nền tảng thi cấp 3 CL/chuyên/cận chuyên

KHỐI 7 HỆ NÂNG CAO

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Destination B1
Pronunciation In Use
Casalink Textbook
Ket Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 7

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề xung quanh cuộc sống của con như về: Bản thân, văn hóa, sở thích, giải trí, nghề nghiệp...Trọng âm 2-4 âm tiết.
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học nâng cao của lớp như viết đoạn văn về người, viếtcảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc, văn cảm thụ viết thư từ cơ bản đến nâng cao. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trongsách giáo khoa và mở rộng bên ngoài, tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu. Luyện các đề thi nâng cao học sinh giỏi hàng năm để làm quen với các đề ôn thi chuyên/CLC
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket - A2 của Cambridge
 • Kĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau
 • Tạo dựng nền tảng thi cấp 3 CL/chuyên/cận chuyên

KHỐI 8 HỆ CƠ BẢN

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Global Success 8
Casalink testbook
Pet Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 8

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề chuyênsâu như về: Bản thân, sức khỏe, cộng đồng, nghệ thuật...Trọng âm 2 - 3 âm tiết
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học của lớp như viết đoạn văn về người, viết cảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trong sách giáo khoa và chương trình trên trường như: các thì trong tiếng anh, các loại câu cấu trúc ngữ pháp và tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu.
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket/Pet của Cambridge
 • Kĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau
 • Tạo dựng nền tảng thi cấp 3 CL/chuyên/cận chuyên

KHỐI 8 HỆ NÂNG CAO

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Destination B2 - C1
Casalink Textbook
Pet Cambridge

icon

Cấp độ: GRADE 8

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Kĩ năng nói: Con thuộc 44 âm IPA (bảng phát âm quan trọng trong tiếng anh). Con tự tin thuyết trình các chủ đề chuyênsâu như về: Bản thân, sức khỏe, cộng đồng, nghệ thuật...Trọng âm 2 - 3 âm tiết
 • Kĩ năng viết: Con biết cách viết các đoạn văn tiếng anh phù hợp với nội dung chương trình học của lớp như viết đoạn văn về người, viết cảm nhận về bản thân đúng cách và đúng cấu trúc. Con vững chắc kiến thức ngữ pháp trong sách giáo khoa và chương trình trên trường như: các thì trong tiếng anh, các loại câu cấu trúc ngữ pháp và tiến bộ trong kĩ năng làm đề để tự tin làm các bài kiểm tra khảo sát, thi giữa kì cuối kì của nhà trường từ đó tự tin học môn học tại lớp cũng như bất cứ đâu.
 • Kĩ năng nghe: Con nghe được các hội thoại cơ bản theo giáo trình Ket/Pet của Cambridge
 • Kĩ năng đọc: Con tiến bộ kĩ năng đọc hiểu với khoảng 100 bài đọc hiểu tiếng anh khác nhau phù hợp trình độ của con, nội dung bài đọc phong phú không chỉ giúp con đa dạng kiến thức mà còn làm giàu thêm vốn từ vựng của bản thân.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Tự tin thuyết trình 12 chủ đề khác nhau
 • Tạo dựng nền tảng thi cấp 3 CL/chuyên/cận chuyên

KHỐI 9 HỆ ÔN THI

Thời lượng:
11 tháng


Giáo trình:
Global Success 9
Casalink testbook
Bộ đề thi tốt nghiệp THCS
Luyện thi bộ đề chuyên Anh 9

icon

Cấp độ: GRADE 9

Từ vựng:

Mục tiêu khách hàng:
 • Con được ôn tập kiến thức từ vựng và ngữ pháp vững chăc để có hệ thống kiến thức tự tin luyện đề để thi vào lớp 10
 • Luyện hơn 50 đề thi chính thức lớp 9 của các trường những năm gần đây.
 • Sát sao theo dõi và đốc thúc học tập trong năm cuối cùng quan trọng này
 • Cùng con lập mục tiêu và định hướng, đồng hành thân thiết để động viên tạo động lực cho con cố gắng.
Đầu ra:
 • Nắm vững kiến thức ở trường
 • Tiến bộ học tại lớp, làm bài thi
 • Đầu ra thi tốt nghiệp THCS 8+

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ

ĐĂng ký ngay
icon icon

Đa dạng hình thức học tập

Lớp Offline

Quy mô lớp học

10 - 25 học viên

Đội ngũ giáo viên

25% giáo viên nước ngoài và
75% giáo viên Việt Nam

Thời gian học

90 phút/1 buổi
2 buổi/ tuần

Nhận tư vấn

Lớp Online

Quy mô lớp học
 • Lớp học qua zoom
 • Lớp học qua video
Đội ngũ giáo viên
  100% giáo viên Việt Nam
Nhận tư vấn

ba mẹ nên chọn Casalink

Triết lý giáo dục
đặc biệt

Hệ thống học tập Online
cũng như Offline

Phương pháp đào tạo mindmap sáng tạo

Ba mẹ được cập nhật sự tiến bộ của con 24/7

Chương trình đào tạo biên soạn độc quyền bởi đội ngũ giảng viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm

Môi trường học tập truyền cảm hứng và đầy hiệu quả

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM HỌC THỬ MIỄN PHÍ

ĐĂng ký ngay

Học viên đạt thành tích cao

 • Dương Vũ Linh Chi

  Đã đạt thành tích học sinh xuất sắc tháng 4

  • Lớp: Star B1
  • Cơ sở Hoàng Quốc Việt
  • Năm học 2024 - 2025
 • Nguyễn Bá Nhật Minh

  Đã đạt thành tích học sinh xuất sắc tháng 4

  • Lớp: Sky A1
  • Cơ sở Hoàng Quốc Việt
  • Năm học 2024 - 2025
 • Bùi Hoàng Yến

  Đã đạt thành tích học sinh xuất sắc tháng 4

  • Lớp: 6.1
  • Cơ sở Thanh Xuân
  • Năm học 2024 - 2025
 • Nguyễn Anh Tú

  Đã đạt thành tích học sinh xuất sắc tháng 4

  • Lớp: Sky B1
  • Cơ sở Thanh Xuân
  • Năm học 2024 - 2025
  Love raise the Champion

  Tình yêu thương tạo nên nhà vô địch

  Nhận tư vấn miễn phí

  (Trải nghiệm lớp học miễn phí cùng Casalink)