Luyện thi CLC

Lê Thảo
Mai Anh
Mai Phương
Nguyễn Hạ Chi
Bùi Ngọc
Cô Lượng
Cô Vân
Lần cập nhật gần đây nhất 12/2023
Hình thức học: Zoom

Giới thiệu khoá học

Kết quả đạt được

Nội dung khoá học

Thông tin giảng viên

90.000.000₫
Thêm vào giỏ hàng
Nội dung khoá học:
  • 100 buổi học
  • Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • Truy cập triên nhiều thiết bị
  • 20 giờ giải đáp thắc mắc online